PellasX S-Control

 • Контролер S.Control

  • Бързо и лесно конфигуриране с няколко стъпки
  • Параметрите за въздух и гориво се изчисляват автоматично
  • Висок клас цветен сензорен дисплей(опция)
  • Графично и текстово меню
  • Запис на аларми и грешки
  • Отчине на яркостта на пламъка
  • Информация за наличното гориво в силоза
  • Отчитане на текущата консумация на гориво
  • Отчитане на текущата мощност на горелката
  • Информационен бутон
  • Звукова сигнализация за аларми
  • Часовник с интегриран календар
  • Управление на помпа за отоплителен кръг
  • Управление на помпа за БГВ с температурен сензор
  • Управление на смесителен вентил с температурен сензор
  • Свързване на външен температурен датчик
  • Възможност за свързване на стаен термостат
  • Възможност за свързване на сензор за налягане, за следене на димните газове
  • Възможност за свързване на сензор за температурата на димните газове
  • Защитен температурен ограничител
  • Възможност за свързване на допълнителни смесителни вентили с температурни сензори
  • Възможност за свързване на допълнителна циркулационна помпна на БГВ
  • Възможност за свързване на помпа за буферен съд и температурен датчик
  • Възможност за свързване на Ламбда датчик
  • Възможност за свързване на интернет модул EcoNet


Контакти

Адрес: гр.Габрово бул.Столетов 127 
Телефони:
0887 595 308 Калоян Гатев  Ръководител отдел отоплителни системи
0885 006 918 Янко Димитров  - Сервизен техник отоплителни системи
0888 107 512 Владимир Стоянов  - Мениджър продажби

0888 708  959  Станислав Косев - Управител

E-mail:dixi.pellasx@gmail.com

Дистрибутори

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта